รายละเอียดสินค้า

จดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท
 
รหัสสินค้า : A0032
ยี่ห้อ :
รุ่น :
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
โทร.081-011-5202
รายละเอียดสินค้า :

การจดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท

รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท

1.ค่าดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท 1,400 บาท(ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งของบริษัท)

2.ค่าธรรมเนียมราชการจดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท 400 บาท

3.ค่าคัดหนังสือรับรองบริษัท 200 บาท

4.ค่าทนายเซ็นรับรองเอกสาร 500 บาท

หมายเหตุ *กรณีบริษัทจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat)ไว้ ต้องจดทะเบียนภ.พ.09

เพิ่มสาขาที่กรมสรรพากรด้วย (ไม่มีค่าธรรมเนียมราชการ)

 

ขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท

1.จดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัทภ.พ.09ที่สรรพากรพื้นที่

2.จดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

เอกสารสำหรับการจดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท

1.แบบ บอจ.1

2.แบบคำรับรองการจดทะเบียน

3.แบบ บอจ.4

4.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ

5.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีกรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้ไปจดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัทด้วยตนเอง)

 

หมายเหตุ -กรณีบริษัทได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ต้องจดภ.พ.09เพิ่มสาขา(vat)ด้วย

รายเอกสารสำหรับจดทะเบียนภ.พ.09เพิ่มสาขาบริษัทมีดังนี้

1.แบบภ.พ.09 จำนวน 5 ชุด

2.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ 1 ชุด

3.สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ 1 ชุด

4.แผนที่ตั้งสาขาบริษัทที่เพิ่มใหม่ 1 ชุด

5.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้านที่ตั้งสาขาใหม่ที่เพิ่ม 1 ชุด

6.สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้านที่ตั้งสาขาใหม่ที่เพิ่ม 1 ชุด

7.รูปถ่ายบริษัท 3 รูป

   7.1 รูประยะใกล้ให้เห็นป้ายชื่อบริษัทและป้ายบ้านเลขที่ในรูปเดียวกัน

   7.2 รูปถ่ายระยะไกลให้เห็นทั้งตัวอาคาร

   7.3 รูปถ่ายภายในอาคาร

8.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้านบ้านเลขที่สาขาที่เพิ่ม 1 ชุด

9.สำเนาสัญญาซื้อขาย 1 ชุด

10.สำเนาโฉนดที่ดิน  1 ชุด

11.สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท(ไม่เกิน 6 เดือน) 1 ชุด

12.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท(ไม่เกิน 6 เดือน) 1 ชุด

13.สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัท 1 ชุด

14.สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิฉบับจัดตั้งและแก้ไข(ไม่เกิน 6 เดือน)

15.สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(ไม่เกิน 6 เดือน)

16.สำเนา ภ.พ.01 จำนวน 1 ชุด

17.สำเนา ภ.พ.09(ถ้าเคยมีการเปลี่ยนแปลง) 1 ชุด

18.สำเนา ภ.พ.20 จำนวน 1 ชุด

19.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 1 ชุด

20.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีกรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้ไปจดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัทด้วยตนเอง)

 

ระยะเวลาการดำเนินการ

1.กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วัน

2.กรณีไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน

****จดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท โทรฯปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย****

 

ช่องทางการติดต่อ

Email : nontniti2@gmail.com

Website : http://www.nontniti.com

Mobile : 081-011-5202

Line ID 0810115202

Tel/Fax : 02-010-9363

nontniti

สถานที่ให้บริการจดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท

สำนักงาน นนท์นิติ

29/10 หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

แก้ไขล่าสุด : 27/11/2017
ความเห็นที่ 715 - 12 - 2016เวลา 05 : 22
รายละเอียด : ต้องการจดสาขาที่ต่างจังหวัดต้องทำอะไรบ้างค่ะ แล้วต้องไปแจ้งสรรพากรที่ตั้งสาขาหรือสรรพากรพื้นที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพค่ะ
ผู้ตั้งหัวข้อ : ฝนurasa.fon@gmail.com[124.120.232.159]
ความเห็นที่ 615 - 12 - 2016เวลา 05 : 22
รายละเอียด : ต้องการจดสาขาที่ต่างจังหวัดต้องทำอะไรบ้างค่ะ แล้วต้องไปแจ้งสรรพากรที่ตั้งสาขาหรือสรรพากรพื้นที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพค่ะ
ผู้ตั้งหัวข้อ : ฝนurasa.fon@gmail.com[124.120.232.159]
ความเห็นที่ 521 - 11 - 2016เวลา 10 : 38
รายละเอียด : ต้องการจดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ต่างจังหวัด สำนักงานใหญ่ไม่มีได้ย้ายมีขั้นตอนละเอกสารอะไรบ้างค่ะ
ผู้ตั้งหัวข้อ : รัชนีกรaccount1@muiara-intl.com[223.24.65.91]
ความเห็นที่ 404 - 05 - 2016เวลา 11 : 25
รายละเอียด : ไปจด ภพ.09 ที่กรมสรรพากร จำเป็นมั้ยคะว่าต้องกระทำวัันเดียวให้เสร็จสิ้น กับวันที่ไปจดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผู้ตั้งหัวข้อ : แอ๊วaccount_nre@hotmail.com[183.89.88.54]
ความเห็นที่ 326 - 11 - 2015เวลา 12 : 04
รายละเอียด : ต้องการเพิ่มสาขา สนง.ใหญ่ อยู่..นนทบุรี ต้องการจดเพิ่ม ที่ ชลบุรี บริษัท จดVat และต้องการแยกยื่น ค่ะ อยากทราบค่าบริการค่ะ
ผู้ตั้งหัวข้อ : kanchanamam.012517@gmail.com[134.196.14.51]
ความเห็นที่ 211 - 06 - 2015เวลา 04 : 13
รายละเอียด : รบกวนสอบถามกรณีจดเพิ่มสาขา
ถ้าจะจดเพิ่มเฉพาะ ภพ. 09 กรมสรรพากร แต่ไม่จดเพิ่มที่กระทรวงพาณิชย์ได้หรือไม่ค่ะ
ถ้าจำเป็นต้องจดทั้งสองกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ควรต้องจดที่ใดก่อนจึงจะถูกต้องค่ะ
ผู้ตั้งหัวข้อ : นภาพร คุนุผกาพันธ์napaporn@smithtechno.com[110.168.229.75]
ความเห็นที่ 115 - 10 - 2013เวลา 03 : 59
รายละเอียด : บริษัทอยู่ พระประแดง จะแจ้งเพิ่มสาขาที่โคราช และจด VAT ด้วย โดยจะให้VAT รวมที่สำนักงานใหญ่เลย อยากทาบค่าบริการและค่าใช้จ่าย ด้วยค่ะ
ผู้ตั้งหัวข้อ : อ้อมpraornsri.chin@gmail.com[192.168.102.11]
  • 1
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
Validation Code :

*